Velkommen til årsmøtekonferansen 2022

Kjære kolleger,

Det er med stor glede vi inviterer til NNFs årmøtekonferanse 2022! 

 

Tittelen på årets konferanse er «Fremtiden er nå». Det synes vi passer godt for et program som er fullspekket av foredrag som ikke bare presenterer siste nytt, men som også gir konturene for hva som er i ferd med å bli mer sentralt, og også peker fremover mot det som kommer av metoder og arbeidsformer som vil berøre vårt felt. I år starter vi dessuten arbeidet med å revidere NNFs veileder i klinisk nevropsykologi, og blir dermed utfordret på å forholde oss konkret til hva vi mener klinisk nevropsykologi er og hvordan det bør utøves i Norge fremover.  

 

Første dag starter vi rett på sak, med foredrag av Robert Bilder fra UCLA, som med stor faglig tyngde rett og slett vil snakke om «fremtidens nevropsykologi». 

 

Videre går det slag i slag, blant annet med foredrag som viser hvordan nye digitale løsninger kan brukes til å undersøke kognisjon og hjernehelse i befolkningen, samt til å møte et udekket behov for nevropsykologisk kompetanse og rehabilitering for personer med nevrologiske lidelser.

 

Programmet inneholder også i år egne sesjoner med flere foredragsholdere som vil gi oss siste nytt og påfyll når det gjelder testmetodikk og validering, samt nye behandlingstilnærminger. En særlig utfordring vi står overfor nå og videre inn i fremtiden er at mange av verktøyene nevropsykologer benytter i begrenset grad er validert på tvers av språk og kultur. Dette temaet har derfor fått en viktig plass i årets program.

 

En egen «Trondheimsesjon» gir oss oppdateringer om ny kunnskap fra store sentrale studier gjennomført i Trondheim vedrørende barn og ungdom (Tidlig Trygg i Trondheim) og lette hodeskader. Vi vil også få innblikk i forskning som er på gang når det gjelder mennesker ved det anerkjente instituttet «Kavli Institute for Systems Neuroscience».   

 

Vi har de siste årene stått midt i en pandemi, og vi ser ut til å måtte forholde oss til konsekvensene av dette også videre inn i fremtiden. Også for psykologer blir det særlig viktig å ha oppdatert kunnskapsbasert kunnskap om mulige langtidsvirkninger av COVID-19. I årets program vil Jaqueline Becker fra Mount Sinai i USA gi oss en oversikt over hva som så langt ser ut til å karakterisere kognitive følgevirkninger etter COVID-19, og Nils Inge Landrø fra UiO vil gi en oversikt fra den norske koronastudien, med fokus på selvrapportert «hjernetåke». 

 

Klinisk nevropsykologi er et forskningsnært fag, og nevropsykologer kjennetegnes ved at de raskt tar i bruk ny kunnskap og metoder. Som del av en lang og stolt tradisjon vil vi i også på årets konferanse få tilgang til den aller ferskeste kunnskapen gjennom presentasjoner av nye doktorgrader. 

 

På årets konferanse vil det gis en orientering om oppstart av prosessen knyttet til revisjon av veilederen i klinisk nevropsykologi, og det vil legges til rette for spørsmål og diskusjon i plenum. Dette er et viktig tema som vi håper engasjerer, og noen velger kanskje å fortsette diskusjonen rundt bordet på den påfølgende festmiddagen som er et årlig høydepunkt for kollegialt samvær!  

 

Konferansen vil foregå 3.-5.november i Trondheim, og konferansen er godkjent som 19 timer vedlikeholdskurs for psykologspesialister. 

 

Påmelding

Program

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.