NNF Årsmøtekonferansen 14.-16. november 2019

Velkommen til Årsmøtekonferansen 2019! Konferansen vil avholdes på Scandic Holmenkollen Park Hotel fra 14-16. november

I år har vi valgt en løs tematisk tilnærming under mottoet "as time goes by". Vi fokuserer i stor grad på å forstå forløp innenfor de felt vi jobber innenfor.

Edmund Sonuga-Barke vil foredra om hvordan det gikk med barnehjemsbarna fra Romania som det var mye fokus på etter murens fall.
Jessica Agnew-Blais vil drøfte sammenhengen mellom ADHD med debut i barnealder ADHD som diagnostiseres hos voksne. Hun har ledet et stort oppfølgingsprosjekt i England og ellers samarbeidet med Moffitt som publiserte den første store studien som problematiserte om de som får diagnosen som barn og som har det som voksne faktisk er den samme gruppen.
Så får vi norske data på noe av det samme, - Merete Glenne Øie vil presentere 20 års oppfølgingen av sine pasienter med ADHD og schizofreni.
Fredag får vi besøk utenfra vårt eget fagfelt da Jan Richard Bruenech som er en stor kapasitet innen synsforskning vil foredra om noe vi trolig ofte undervurderer betydningen av, nemlig ofte subtile synsvansker etter hjerneskade. Temaet følges opp av Marika Møller som vil drøfte erfaringer og funn med syns-tracking.
Også i år blir det en behandlingssesjon der vi prøver å være i front med nye metoder.
Jonas Lindeløv vil snakke om sin forskning på bruk av hypnose og Lin Sørensen om mindfulness. Kari Furu fra Reseptregisteret vil snakke om utviklingstrekk i forskrivning av sentralstimulerende medikasjon og Maria Leer-Salvesen vil avslutte fredagens faglige program med et foredrag om nevropsykologers forhold til NAV.
Lørdag starter med en single case presentasjon av en langtidsoppfølging over 16 år med fokus på hvilke kvalitative kognitive endringer som foregrep demensutvikling før dagen avsluttes med mange spennende nye doktorgrader.
Styret håper programmet faller i smak og ønsker deg hjertelig velkommen!

 Last ned program her

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.