Norsk forum for nevropsykiatri: Årsmøte 27-28 november

Hjerneslag, traumatisk hodeskade og andre ervervede hjerneskader medfører ofte betydelige atferdsmessige, personlighets-
messige og emosjonelle forandringer. Disse kan være vanskelig å avdekke, forstå og behandle.

Årets årsmøtekonferanse i Norsk Forum for Nevropsykiatri setter fokus på psykiatriske og psykososiale konsenkvenser av ervervet hjerneskade med forelesninger og diskusjoner som belyser nevrobiologiske mekanismer, diagnostikk og behandling.

Internasjonale forelesere vil i år være Gianfranco Spalletta fra Roma som særlig har arbeidet med nevropsykiatriske følgetilstander etter hjerneslag, bl.a. depresjon – ”post-stroke depression”, og Nigel King fra Oxford som bl.a. har problematisert hvorvidt post-traumatisk stress forstyrrelse (PTSD) kan forekomme etter en hjerneskade som innebærer bevissthetstap. Han har i tillegg arbeidet mye med behandling av pasienter med kroniske følgetilstander etter svært lette hodeskader (post-concussion syndrome).

I tillegg vil fagpersoner fra sentrale norske fagmiljøer gi forelesninger som fokuserer på diagnostiske og behandlingsmessige av nevropsykiatriske følgetilstander etter ervervet hjerneskade.

Også i år inviterer vi til korte muntlige presentasjoner (10 – 15 min.) hvor man kan presentere egen nevropsykiatrisk forskning. Tema trenger ikke være relatert til årskonferansens hovedtema. Som vanlig deles det ut pris på kr. 5000,- til beste presentasjon. Send et kort (maks. 200 ord) sammendrag til Stein Andersson, stein.andersson@psykologi.uio.no innen 1. okt. 2013.

Påmelding:

Kursavgift kr. 1800,- inkl. lunsj.

Påmelding sendes Jens Egeland, epost adresse: jens.egeland@siv.no innen 15. okt. 2013.

Den norske legeforening har godkjent kurset som 10 timer tellende valgfritt kurs for leger under spesialisering i psykiatri, barne- og ungdomspsykiatri, fysikalsk medisin og rehabilitering, barnesykdommer, allmennmedisin, og 7 timer valgfritt kurs i nevrologi.

Norsk psykologforening har godkjent kurset som 10 timer fritt spesialkurs og vedlikeholdskurs for psykologer.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.