Årsmøtekonferanse:

Norsk forum for nevropsykiatri

Nevropsykiatriske følgetilstander etter ervervet hjerneskade er tema når Norsk Forum for Nevro-
psykiatri arrangerer sin 13. årskonferanse 27. - 28. november 2013. Sjekk program her.

Hjerneslag, traumatisk hodeskade og andre ervervede hjerneskader medfører ofte betydelige atferdsmessige, personlighetsmessige og emosjonelle forandringer. Disse kan være vanskelig å avdekke, forstå og behandle. En særlig utfordring er knyttet til pasientene med relativt beskjedne skader, men som utvikler omfattende nevropsykiatriske følgetilstander. 

Årets årsmøtekonferanse i Norsk Forum for Nevropsykiatri setter fokus på psykiatriske og psykososiale konsekvenser av ervervet hjerneskade med forelesninger og diskusjoner som belyser nevrobiologiske mekanismer, diagnostikk og behandling. 

Internasjonale forelesere vil i år være Gianfranco Spalletta fra Roma som særlig har arbeidet med nevropsykiatriske følgetilstander etter hjerneslag, bl.a. depresjon – ”post-stroke depression”, og Nigel King fra Oxford som bl.a. har problematisert hvorvidt post-traumatisk stress forstyrrelse (PTSD) kan forekomme etter en hjerneskade som innebærer bevissthetstap. Han har i tillegg arbeidet mye med behandling av pasienter med kroniske følgetilstander etter svært lette hodeskader (post-concussion syndrome).

I tillegg vil fagpersoner fra sentrale norske fagmiljøer gi forelesninger som fokuserer på diagnostiske og behandlingsmessige av nevropsykiatriske følgetilstander etter ervervet hjerneskade. 

Også i år inviterer vi til korte muntlige presentasjoner (10 – 15 min.) hvor man kan presentere egen nevropsykiatrisk forskning. Tema trenger ikke være relatert til årskonferansens hovedtema. Som vanlig deles det ut pris på kr. 5000,- til beste presentasjon. Send et kort (maks. 200 ord) sammendrag til Stein Andersson, stein.andersson@psykologi.uio.no innen 1. okt. 2013.

Påmelding: Jens Egeland, epostadresse: jens.egeland@siv.no innen 15. okt. 2013.

Kursavgift:  kr. 1800,- inkl. lunsj.

Sted: Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gt. 17, Oslo

Kurset søkes godkjent som tellende valgfritt kurs for leger under spesialisering i psykiatri, nevrologi, barne- og ungdomspsykiatri, fysikalsk medisin og rehabilitering og allmennmedisin, og som fritt spesialkurs og vedlikeholdskurs for psykologer. 

 

Program med forebehold om endringer

27. november

 
09:30-10:00  Ankomst og registrering
10:00-10:10   Velkommen
10:10-11:00  Gianfranco Spalletta: Post-stroke depession: Pathophysiology and neurobiological mechanisms.
11:00-11:15     Pause
11:15-12:00 

Ulrike Sagen: Depresjon etter hjerneslag – diagnostiske utfordringer og behandling. (Post-stroke depression – diagnostic issues and treatment)

 

12:00-13:00    Lunsj
13:00-13:45 Gianfranco Spalletta:Unawareness as a neuropsychiatric disorder – phenomenology and neural mechanisms.
13:45-14:25 Torun Finnan-5 år etter traumatisk hodeskade. (Mental health and quality of life 3-5 years after TBI)
14:25-14:55     Pause
14:55-15:35 Solrun Sigurdardottir:Nevropsykiatriske følgetilstander - konsekvenser for hjerneskaderehabilitering.(Neuropsychiatric sequelae – consequences for brain injury rehabilitation)
15:35-16:35    Frie innsendte bidrag
16:35-16:40 Pause
16:40-17:00   Årsmøte Norsk Forum for Nevropsykiatri

28. november

 
09:00-10:00  Nigel King: PTSD following traumatic brain injury – fact or folklore?
10:00-10:15 Diskusjon
10:15-10:45   Pause
10:45-11:30 Nigel King: Minor head injury – severe chronic consequences. Treatment of post-concussion syndrome.
11:30-11:45 Diskusjon
11:45-12:00 Prisoverrekkelse, avslutning.
Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.