Doktorgrad til Solrun Sigurdadottir

Nevropsykologisk doktorgrad til Solrun SigurdadottirSolrun Sigurdadottir avla 20. mai doktorgraden med avhandlingen "A prospective study of Traumatic Brain Injury: Neuropsychological Functioning and Post-Concussion Symptoms at 3 and 12 months after injury"-. Vi gratulerer henne med dr. graden og vel utørt arbeid!

Solrun er psykologspesialist ved Sunnaas Sykehus HF. Veileder for arbeidet har vært Anne-Kristine Schanke og Ivar Reinvang og Cecilie Røe har fungert som biveiledere.  

Hvordan går det med personer som har fått kognitiv svikt etter en traumatisk hjerneskade? En oppfølgingsstudie 3 og 12 måneder etter at skaden inntraff. 

Kognitive funksjoner som oppmerksomhet, hukommelse og regulering av atferd blir ofte svekket etter en traumatisk hjerneskade. Hjerneskaden kan også medføre tapt eller nedsatt luktesans. Avhandlingen fokuserer på kognitiv funksjon etter traumatisk hjerneskade og hvilke faktorer som kan forutsi senere funksjon. 
Totalt 115 deltagere i alderen 16-55 år (70% menn), innlagt ved Oslo Universitetssykehus, Ullevål, med traumatiske hjerneskader, ble fulgt opp 3 og 12 måneder etter skaden. Deltagere hadde alvorlige (35%), moderate (30%) og lette traumatiske hjerneskader (35%) og ble undersøkt med nevropsykologiske tester, andre funksjonsmål og billeddiagnostiske metoder (CT og MR).

Kognitiv bedring ble funnet på tester for oppmerksomhet, visuell tolkning og hukommelse mellom 3 og 12 måneder hos alle gruppene. Nedsatt luktesans ble funnet hos 22% deltagere ved 3 måneder og 14% ved 1 år. Generell funksjonsstatus ble imidlertid bedret mellom 3 og 12 måneder for alle gruppene. 
De som fungerte best 1 år etter skaden hadde bedre kognitiv funksjon, kortvarig hukommelsestap (posttraumatisk amnesi) og negative funn på MR/CT. De var også mindre trettbare ved 1 år og hadde høyere utdanning enn de øvrige. 
Undersøkelsen viste at 27% av de med lett skade utvikler en tilstand med kognitive, emosjonelle og kroppslige symptomer (post-concussion syndrome) 1 år etter ulykken. De med alvorlige hjerneskader hadde ulike forløp og utkomme og 22% var fortsatt ikke testbare med nevropsykologiske tester 6 måneder etter skaden. 
Blant pasienter som initialt ble diagnostisert som å ha lette skader, fikk 28% påvist en hjerneskade 1 år etter ulykken. Denne gruppen bør ivaretas bedre i tidlig fase etter skaden. 
Studien understreker viktigheten av forløpsdiagnostikk etter traumatiske hjerneskader

Opponenter var Tom Teasdale, Arnstein Finset og Kristine Walhovd

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.