Doktorgrad til Carmen Simensen

Carmen E. Simonsen ved Seksjon for psykoseforskning, Klinikk for psykisk helse og avhengighet, Oslo universitetssykehus. forsvarte sin avhandling for graden ph.d. med avhandlingen "Neurocognition and Psychosocial function across Bipolar disorder and Schizophrenia" 25.6 2010. Vi gratulerer Carmen med innsatsen.

Schizofreni og bipolar lidelse er ikke kategorisk forskjellige lidelser, men befinner seg på et kontinuum, hevder psykolog Carmen Simonsen i en ny avhandling innen TOP prosjektet. 

I dagens diagnosesystem brukes betegnelsene schizofreni når psykosesymptomer er mest fremtredende og bipolar lidelse når affektive svingninger er mest fremtredende. Ettersom affektive symptomer også kan forekomme ved schizofreni og psykosesymptomer kan forekomme ved bipolar lidelse, bør disse diagnosene ansees som overlappende. Redusert kognitiv funksjon (som sviktende konsentrasjon og hukommelse) og vansker i dagliglivet forekommer hos begge diagnosegruppene, men har vist seg å være mer utbredt hos personer med schizofreni enn hos personer med bipolar lidelse.

Avhandlingen undersøkte om det var diagnose eller symptombilde som hadde størst betydning for kognitiv svikt og vansker i dagliglivsfungering hos mennesker med schizofreni og bipolar lidelse. Funnene bekrefter at grad av kognitiv svikt avhenger mer av tidligere psykose enn diagnosetilhørighet. Personer med bipolar lidelse som hadde erfart psykose i sitt sykdomsforløp hadde kognitive vansker på linje med personer med schizofreni. Selvopplevd sosial fungering var like svak hos personer med bipolar lidelse som hos personer med schizofreni. For både personer med bipolar lidelse og schizofreni viste det seg at dagliglivsfungering bestemmes av både symptomer og kognitiv svikt, hvor symptomer spiller størst rolle. Disse funnene støtter at det er feil å skille strengt mellom schizofreni og bipolar lidelse.

Tidligere funn tyder på at personer med schizofreni profitterer på behandling av både kognitive funksjoner og sosial fungering. Funnene i denne avhandlingen tyder på at også enkelte personer med bipolar lidelse har behov for slik behandling. Fremtidig forskning bør undersøke om dette vil ha nytteverdi.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.