Bjørn Christiansen Minnepris 2008 til Nils Inge Landrø og Stein Andersson

11. juni ble Nils Inge Landerø og Stein Andersson overrakt Bjørn Christiansens Minnepris for beste fagartikkel i Tidskrift for Norsk Psykologforening i 2008.

11. juni ble Nils Inge Landerø og Stein Andersson overrakt Bjørn Christiansens Minnepris for beste fagartikkel i Tidskrift for Norsk Psykologforening i 2008. Prisen som er på 30.000 kroner ble gitt for artikkelen: ”Nevropsykologiske aspekter ved stemningslidelser”. Artikkelen ble publisert i temanummeret om nevropsykologi som kom ut september i fjor.

Bjørn Christiansens minnepris, ble innstiftet i 1989 og  deles ut årlig for et ”særlig betydningsfullt faglig bidrag” i Tidsskrift for Norsk Psykologforening. I statuttene for prisen fremheves arbeider som antas å bidra til å utvikle psykologifaget og til å gjøre psykologprofesjonen synlig på en god måte. Det stilles krav til komposisjon, språklig utforming og faglig stringens. I 1997 vant professor Ivar Reinvang den samme prisen.

Den høytidelige markeringen av tildelingen fant sted i lokalene til Oslo Militære Samfund, hvor prisvinnerne ble feiret med taler, kunstneriske innslag og invitert foredrag av en nestor i det norske nevropsykologiske miljøet, professor Kenneth Hugdahl.  På vegne av juryen fremhevet Monica Martinussen at forfatternes bidrag var av stor betydning for hele det psykologiske fagfeltet. Det har vært økende erkjennelse av kognitive forstyrrelsers betydning som en sentral del av problemkomplekset ved psykiske lidelser, og at forfatterne hadde gitt en utmerket oversikt og drøfting av dette dette forskningsområdet. Det ble fremhevet at begge forfatterne selv har bidratt aktivt med forskning på området som del av et ganske stort norsk fagmiljø som har forsket på disse problemstillingene.
Dr. philos. Nils Inge Landrø er professor ved Gruppe for kognitiv- og nevropsykologi, Center for the Study of Human Cognition ved Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo. Dr. philos. Stein Andersson er førsteamanuensis i psykologi ved Psykologisk Fakultet, Universitetet i Bergen og psykologspesialist ved Nevroklinikken, Psykosomatisk Institutt ved Rikshospitalet. Begge forfatterne har solid forskningsmessig og klinisk bakgrunn i nevropsykologi og begge har vært aktive i Norsk Nevropsykologisk Forening siden foreningen ble stiftet.
Norsk Nevropsykologisk Forening gratulerer Nils Inge og Stein med prisen. Vi er stolte av våre dyktige medlemmer, som på denne måten representerer nevropsykologisk forskning og markerer betydningen av klinisk nevropsykologi på en fremragende måte.
For vår forening er det ekstra gledelig at artikkelen var et invitert bidrag til temanummeret om nevropsykologi. Dette temanummeret var et initiativ fra vår forening i anledning av NNF's 10-års jubileum. Målet med temanummeret var nettopp et ønske om å sette det nevropsykologiske fagfeltet på kartet.
Anne-Kristine Schanke var en drivende kraft i arbeidet med temanummeret, sammen med en redaksjonskomité bestående av Grete Bryhn, Sverre Andresen, Maria Stylianou Korsnes og Anne-Kristin Solbakk. Vi retter en varm takk til prisvinnerne og også til de andre bidragsyterne til dette temanummeret, som alle var med å virkeliggjøre våre målsettinger, langt ut over det vi hadde håpet på, da arbeidet med temanummeret startet opp.
Artikkelen kan du lese på Tidsskriftets nettsider på denne lenken.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.