2015


Foreningens fagtidsskrift Nivå 1 forhåndsgodkjent

16.01.15

Fagtidsskriftet og medlemsbladet til Norsk Nevropsykologisk Forening ble forhåndsgodkjent som Nivå 1 tidsskrift fredag 16. januar 2015 av Universitets- og høgskolerådet. Dette betyr at fagartikler publisert i "Nevropsykologi" vil være meritterende og utløse publikasjonspoeng. Alle fagartikler i Nevropsykologi vil heretter være gjenstand for fagfellevurdering.

Abstractfrist 16.februar Nordisk nevropsykologimøte i Tampere september 2015
14.01.15

Felles arrangement: det femte europeiske og det tolvte nordiske møte i nevropsykologi i Tampere, Finland - 9.-11.september 2015.

Les mer..

Tidsskriftet Nevropsykologi

Gå til Nevropsykologi

Årsmøte 19.-21. november 2015

Facebook