2015


Velkommen til årsmøtekurs i NNF 19-21. november 2015 på Clarion Hotel Royal Christiania, Oslo

24.03.15

Det er en glede å annonsere årets hovedtemaer på årsmøtekurset i NNF: klinisk betydning av kognitive vansker ved schizofreni, nevropsykologiens rolle ved vurdering av mild kognitiv svikt og demens, samt en statusoppdatering på forståelsen av autimsespekterforstyrrelser i et livsløpsperspektiv.

Åpning av hjerneåret 2015 - Universitetes Aula i Oslo den 19.februar
02.02.15

Det er 20 år siden forrige gang Hjerneåret ble arrangert i Norge. Denne gangen arrangeres Hjerneåret i samarbeid mellom Norsk nevrologisk forening, Hjernerådet og Nansen Neuroscience Network.

Foreningens fagtidsskrift Nivå 1 forhåndsgodkjent
16.01.15

Fagtidsskriftet og medlemsbladet til Norsk Nevropsykologisk Forening ble forhåndsgodkjent som Nivå 1 tidsskrift fredag 16. januar 2015 av Universitets- og høgskolerådet. Dette betyr at fagartikler publisert i "Nevropsykologi" vil være meritterende og utløse publikasjonspoeng. Alle fagartikler i Nevropsykologi vil heretter være gjenstand for fagfellevurdering.

Abstractfrist 16.februar Nordisk nevropsykologimøte i Tampere september 2015
14.01.15

Felles arrangement: det femte europeiske og det tolvte nordiske møte i nevropsykologi i Tampere, Finland - 9.-11.september 2015.

Les mer..

Tidsskriftet Nevropsykologi

Gå til Nevropsykologi

Årsmøte 19.-21. november 2015

Facebook